archives

Bánh hình ngôi sao

This category contains 1 post

Bánh gato dành cho Trung Thu

Vì bánh dành tặng nhân dịp Trung Thu nên khách hàng đặt hình ngôi sao.

Hai ngôi sao với 2 kiểu trang trí.

Cám ơn Dung nhiều.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements